ภาพปกหนังสือบทละคร คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

tok-000.jpg
tminimal day-000.jpg
ปกหนังสือบทละคร.jpg
193546639_768795033998451_4016515622303673698_n.jpg

ภาพชุด CHIANGMAI DOG บนหนังสือ BACK TO THE ARTS Vol. 3 เกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้

หนังสือ Chiangmai cafe story ประเทศเกาหลีใต้