top of page

งานเขียนผนังที่มีความเป็นสไตล์ส่วนตัว โดยไร้การ Sketch งาน เป็นผลงานรูปแบบเสมือนจริงกึ่งจินตนาการ โดยใช้เทคนิคเฉพาะตัว.

279943854_10166855930875553_1662387577417270143_n.jpg
280017438_10166856430805553_8097758209206503815_n.jpg
282254562_494279955823857_4240556072258880410_n.jpg
280697744_10166883340400553_507157810728244625_n.jpg
281044711_10166900111610553_7653190209320861211_n.jpg

ICE HUB , CHIANGMAI

241905917_533361997758826_6659362740130026135_n.jpg
241879956_890935671836253_2465955202375562512_n.jpg
241865437_987510635144478_5685369673382841442_n.jpg
bottom of page