ประวัติผลงานช่วงปี พศ. 2542 ถึง ปัจจุบัน ( 1999- Present)

จากที่ไม่ได้เข้าเรียนศิลปะในสถาบันการศึกษา จึงมีข้อจำกัดในด้านต่างๆ อาทิเช่น เทคนิคทฤษฎี ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของศิลปะ 

ภาพวาดลายเส้นในสมุดบันทึกช่วงแรกๆ เป็นเพียงภาพประกอบความรู้สึกแทนภาษาเขียน เป็นภาพในจินตนาการที่ไม่ได้ถูกต้องตามหลักสรีระทางโครงสร้าง 
ผมใช้ศิลปะเป็นตัวแทนของการดำเนินชีวิตในช่วงแต่ละวัยเพื่อการเติบโต ศิลปะจึงเปรียบเสมือนอาหารที่หล่อเลี้ยงกายและใจ.

2021-prsent.jpg