ประวัติผลงานช่วงปี พศ. 2542 ถึง ปัจจุบัน ( 1999- Present)


ผมใช้ศิลปะเป็นตัวแทนของการดำเนินชีวิตในช่วงแต่ละวัยเพื่อการเติบโต ศิลปะจึงเปรียบเสมือนอาหารที่หล่อเลี้ยงกายและใจ.

2021-prsent.jpg