ปก THE AESTHETIC of  LAMPHUN.jpg

ภาพถ่ายชุด THE AESTHETIC of LAMPHUN เป็นภาพร่องรอย ความงาม ของกาลเวลา ในพื้นที่เมืองลำพูน ในมุมมองของอาคันตุกะ ไม่ว่าเราจะไปที่ไหน สิ่งหนึ่งที่เราจะพบเจอนั่นก็คือ สุนทรียแห่งความงาม ที่พบเห็นได้เกือบทุกที่ ทั้งเปิดเผยและหลบซ่อน.
( ลำพูน พศ. 2565)