ปกสันป่าข่อย.jpg

ภาพถ่ายชุด "มองหลืบมุมสันป่าข่อย" อีกหนึ่งย่านเก่าแก่  ที่เชื่อมกับย่านวัดเกตุ 

สันป่าข่อย อดีตซึ่งเป็นย่านการค้าการขาย พืชผลเกษตรกรรมและการคมนาคมสัญจรของเมืองเชียงใหม่ 

เพราะทำเลติดริมฝั่งแม่น้ำปิง (ฝั่งทิศตะวันออก)  เชิงสะพานนวรัฐ ถนนเจริญเมือง และสถานีรถไฟเชียงใหม่ 
เป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่ผมชอบมาเดิน และครั้งหนึ่งผมเองก็เคยอาศัยอยู่ในย่านนี้ 
ภาพถ่ายประตู รูกุญแจ ตู้จดหมาย เหล็กรััวสนิม และสถาปัตยกรรม  ต้องการเผยให้เห็นความงามในร่องรอยแห่งกาลเวลา คล้ายการเชื่อมกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันของสถานที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นความงามที่อยู่ร่วมสมัยทั้งเก่าและใหม่.

 

( เชียงใหม่ พศ. 2565)