trealistic-000.jpg

ความงามในร่องรอยของความจริง ผลงานภาพถ่ายนามธรรม  ต้องการนำเสนอความงามที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบัน (สัจจะวัสดุ) เป็นความงามในอีกมิติหนึ่งที่เชื่อมกันผ่านร่องรอยของกาลเวลา บนซากสิ่งของต่างๆระหว่างทางเดิน ไม่ว่าจะเป็นคราบสนิมบนประตู คราบเชื้อราบนคอนกรีต ซากปรักหักพัง ของสิ่งที่เคยมีอยู่ หลายสิ่งถูกปล่อยทิ้งตากแดดตากลม หลายสิ่งไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยตัวเอง และส่วนมากไม่ได้เป็นที่ให้ความสนใจต่อผู้คนที่ผ่านไปมา การถ่ายภาพชุดนี้ ทำให้ผมรู้สึกถึงการสร้างผลงานนามธรรมผ่านช่องมองของกล้องถ่ายภาพ และเป็นการสะท้อนความรู้สึกของภาพความจริงที่ปรากฎตรงหน้า แทนการทำงานบนผืนผ้าใบ.

( เชียงใหม่ พศ. 2565)