ผลงานชุดล่าสุดในปี 2022 

ไม่มีที่มาที่ไปชัดเจน เพียงแค่ต้องการจับเอาความรู้สึกหิวก็กิน / ง่วงก็นอน
ซึ่งเป็นความรู็สึกพื้นฐานในตัวเอง