top of page
  • The journey of PT

Funny Portrait events ส่งท้ายปี

Updated: Dec 18, 2022
ศรีประกาศ อิชิ กลับมาแล้ว ! งานที่รวบรวมของกิน ของคราฟ ของใช้ ของทำมือ ของที่ระลึก และแน่นอน...พบกับ Funny Portrait ได้ภายในงาน 22-25 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 9โมงเช้า ถึง 6โมงเย็น 

แล้วมาส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกันในงาน One Square Countdown 2023 พบกับ Funny Portrait ได้ภายในงาน โซนตลาด White Market วันนิมมาน (เลียบซอยนิมมานเหมินทร์ ซอย 1) 29 ธันวาคม - 1 มกราคม ตั้งแต่เวลา 3 โมงเย็น ถึง 4ทุ่ม
 


15 views0 comments
bottom of page