top of page
  • The journey of PT

นิทรรศการ 84 Years of Charoon Boonsuan

นิทรรศการภาพเขียนโดย อ.จรูญ บุญสวน 19 พฤศจิกายน 2565 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดให้เข้าชม ทุกวันอังคารถึงศุกร์ เวลา 10:00 - 18:00 วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08:00 - 18:00 จริงใจ แกลลอรี่ , เชียงใหม่

สอบถามเพิ่มเติม info.jingjaigallery@central.co.th ติดต่อขอรายละเอียดผลงาน popun@central.co.th www.jingjaigallery.com


 

7 views0 comments
bottom of page