2021 SMALLTHING AROUND ME in EVERYDAY

Client:

Year:

2021

กิจวัตรในทุกๆเช้าหลังตื่นนอนของผมหลังทำภารกิจส่วนตัวเสร็จ คือการนั่งจิบกาแฟ ดูข่าว หรือนั่งเงียบๆ ปล่อยให้ความสลึมสลือพูดคุยกับความนึกคิดไปอย่างลื่นไหล
สิ่งของรอบตัวที่วางนิ่งระเกะระกะไร้ระเบียบ คล้ายอยากจะสื่อสารหรือไม่ก็กำลังหลับไหล รอให้หยิบจับใช้งาน จัดเรียงให้เป็นระเบียบ คงคล้ายความนึกคิดที่หยุงเหยิงของตัวเรา จึงจำเป็นต้องจัดระเบียบตัวเองในทุกๆเช้า
ภาพวาดสิ่งของรอบตัววันละ1ภาพ ตลอดเวลา 1 เดือน จึงคล้ายการฝึกให้เราจดจ่อกับสิ่งของเหล่านั้นวันละสิ่ง.