2015 THAOSAND WORDS

Client:

Year:

2015

ในทุกๆประโยค ทุกๆคำพูด ไม่ว่าคำพูดเหล่านั้น จะออกมาจากใจ ความรู้สึก อารมณ์ หรือความนึกคิด ของคนคนหนึ่ง
นั้นต่างมีความหมายและความรู้สึกในตัวของมัน ทั้งจับต้องได้และไม่ได้ ตัวอักษรที่เคลื่อนไหว มีขึ้นลง เหมือนจังหวะดนตรี แม้ว่าบางคำพูดเราเลือกที่จะจดจำ บางคำพูดเราเลือกที่จะลืม บางคำพูดอาจเพียงวิ่งเข้ามาเหมือนสายลมผ่านเราไป และบางคำพูดก็วิ่งลงไปในใจเรา
งานชุดนี้ เป็นงานที่รวบรวมต้นฉบับภาพวาดชุด Humanblue ep.1 ปี 2011 ขนาด A4 จำนวนทั้งสิ้นนับได้ 1,948 ภาพ
เป็นภาพบุคคลหลากอาชีพ ที่ผมรู้จักและพานพบกันในโลกออนไลน์ มีทั้งคนมีชื่อเสียงและคนที่ยังไม่มีใครรู้จัก
ในภาพเหล่านั้น มีคำพูด ที่ออกมาจากความคิดและความรู้สึกในช่วงเวลาขณะนั้น
ผมนำภาพและคำพูดเหล่านั้นมารวบรวมและคัดลอก แปรสภาพเป็นผลงานสื่อผสม/ตัดแปะ กึ่งนามธรรม โดยอิงคำพูดของบุคคลในภาพมาสร้างสรรค์เป็นผลงานชุดนี้.
“เพราะบางคำพูด นั้นมีความหมายที่น่าจดจำต่อผู้ฟัง”