ปกวันนิมมาน.jpg

วันนิมมาน ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกรินคำ เป็นอีกแหล่งช้อปปิ้ง และเป็นไฮไลต์สำคัญแห่งหนึ่งในย่านนิมมานเหมินทร์ มีการจัดกิจกรรมหมุนเวียนของคนหนุ่มสาว ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะ ดนตรี การแสดง และกีฬา มีร้านค้า อาหารการกิน  ตลาดเช้า ค่ำ สลับสับเปลี่ยน.
( เชียงใหม่ พศ. 2565)