top of page
poster .jpg

NEGATIVE to POSITIVE

ผลงานศิลปะนามธรรมชุดนี้ จัดแสดงคู่กับ ลูกโคม อิสรากาญณ์ ยิ่งยง เป็นผลงานทำขึ้นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ภายหลังมีข่าวการระบาดของไวรัสโคโรน่า หลายๆประเทศทางเอเชียเริ่มได้รับผลกระทบอย่างลุกลาม รวมถึงประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ที่ผมอยู่อาศัย ทุกๆวันเริ่มเห็นธุรกิจ ร้านค้าหลายแห่งในย่านเศรษฐกิจของเมือง ติดป้ายขาย เซ้ง เลิกกิจการ ผู้คนตกงานจำนวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่นทัวร์นำเที่ยว รถรับจ้าง ห้องพัก โรงแรม ร้านอาหาร และอาชีพวาดการ์ตูนริมถนนที่ผมทำ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อเกิดเป็นสภาวะทางอารมณ์ด้านลบ ให้ขุ่นมัว เศร้าหมอง หดหู่และสิ้นหวัง ผมสร้างกำลังใจให้ตนเองด้วยการหยิบเอาความประทับใจจากกิจกรรมเดินป่าที่ทำเป็นกิจวัตรมาสร้างเป็นผลงาน เพื่อบรรเทาความรู้สึกของตนเองที่ดิ่งลง ซึ่งไม่ต่างไปจากการเยียวยาสภาพจิตใจของตนเอง และเพื่อสะท้อนพลังบวกเหล่านี้ออกไปสู่ผู้ดู.

t1-000.jpg
bottom of page