2022-862

รายละเอียดของความทรงจำ ภาพบันทึกสถาปัตยกรรมบริเวณกาดสวนแก้ว ที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มา 30ปี ก่อนที่จะปิดตัวลง (ชั่วคราว) ในวันที่  1 กรกฎาคม 2565 และเป็นสถานที่ที่เก็บความทรงจำของใครไว้หลายคน โดยเฉพาะคนต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมความบันเทิงในอดีตและเสมือนเป็นสัญลักษณ์ทางเศรฐกิจของเมืองเชียงใหม่

อดีตที่หอมหวานไม่สามารถย้อนกลับไปหาได้ เพียงนึกย้อนกลับไปคิดถึง การได้เดินสำรวจ ใส่ใจมองดูรายละเอียดให้ลึกลงไป ก็ทำให้เห็นภาพความทรงจำลางๆตามมุมต่างๆในสถานที่แห่งนี้ได้ชัดเจนขึ้น.

( เชียงใหม่ พศ. 2565)