ผมเริ่มสนใจการถ่ายภาพแนวมินิมอล ด้วยเหตุหลายอย่างรอบๆตัว ทั้งมาจากบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ จากสิ่งต่างๆที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน และการตั้งคำถามจากภายในตนเอง ถึงความหมายและความงดงามแห่งการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความหมาย เสมือนการบำบัดน้ำเสีย คือความรู้สึกนึกคิดที่ยุ่งเหยิงภายในใจของตัวเองที่เกิดขึ้นเวียนวนในพื้นที่ว่างของห้วงเวลา หยุดมองสิ่งเหล่านั้นให้ละเอียดยิ่งขึ้น เป็นความธรรมดาที่มีความหมายในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า.

trealistic-000.jpg
ปก THE AESTHETIC of  LAMPHUN.jpg
2022-862
2022-1710.JPG
ปก ไร้ชื่อ ไร้นาม.jpg
ปกวันนิมมาน.jpg
ปกสันป่าข่อย.jpg
ปก.jpg
2022-1631.JPG
2022-1752.JPG