top of page

Challenge
ภาพถ่ายประจำกลุ่มมินิมอล

"หลายๆสิ่งระหว่างทางบ้างเป็นรูป บ้างเป็นนาม สิ่งเหล่านั้นอยู่รอบตัวเรา"

ภาพถ่ายจากการได้เดินหรือปั่นจักรยานในทุกๆวัน 

ถูกเก็บรวบรวมในแฟ้มภาพถ่ายประจำของทุกเดือน มาตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน การได้ถ่ายภาพของผมนั้น นอกจากได้เติมเต็มความรู้สึกอันแหว่งเว้าขุ่นมัวจากสถานการณ์รอบๆตัวแล้ว ก็ยังได้ช่วยสร้างเสริมภูมิทางใจ และประสบการณ์ในการมองสิ่งเล็กๆรอบตัวเป็นการสร้างแรงผลักดันให้กับตัวเองอีกทางหนึ่ง.
 

bottom of page