poster.jpg
ในความหม่นเทาอย่างน้อยทำให้เห็นสีสันของชีวิต.jpg

Curated by U Bat Sat

ภาพถ่ายบรรยากาศเมืองเชียงใหม่ จากการเดินถ่ายภาพเกือบทุกวัน ตั้งแต่การเริ่มระบาดของโควิด 19  ในปี 2019 และเป็นช่วงคาบเกี่ยวของฤดูกาลที่เชียงใหม่มีหมอกควันไฟปกคลุมหนาทึบ ภาพถ่ายชื่อ Sketching at Thapae บรรยากาศยามเย็นมีผู้คนบางตา ออกมาทำกิจกรรมบริเวณลานโล่งของประตูท่าแพ ไร้นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งเป็นสีสันหลักในบริเวณนี้ และบริเวณนี้ยังเป็นตัวบ่งชี้สภาพเศรฐกิจของเมืองได้เป็น
อย่างดี  การระบาดของโควิด 19 เป็นโรคระบาดใหม่ ธุรกิจต่างๆค่อยๆปิดตัวลง หลายสถานที่เริ่มร้างไร้ผู้คน หนำซ้ำเจอปัญหาหมอกควันไฟที่เกิดซ้ำขึ้นทุกปี  

ภาพถ่ายชุดนี้เสมือนเป็นการบันทึกเหตุการณ์ของเมืองเชียงใหม่ ในช่วงเวลานั้น คล้ายกับการสังเกตุการณ์สิ่งที่เกิดขึ้น โดยได้รับการคัดสรรจาก อุบัติสัตย์ เพื่อร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ Chiangmai Art for Air ปี 2021.

*ภาพถ่าย Sketching at Thapae ถูกนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ The Momentum

FB_IMG_1612794040691.jpg